2019 – Hip 89

Sheza Bobbiedazzler, ch. filly by Sixthirteen out of Lah Dee Dah Julia